Tietosuoja

Tietosuoja Tampereen viiniklubi ry:ssä:

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta ja kansallista lainsäädäntöä. Keräämme henkilötietoja vain perustellusti: jäsenyyteen, viestintään, yhteistyökumppanuuteen tms. erikseen mainittuun, tiettyyn käyttötarkoitukseen. Käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

Tietopyynnöt ja tietojen korjaus

Jokaisella Tampereen viiniklubi ry:n tietojärjestelmiin rekisteröidyllä henkilöllä on EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus saada pääsy hänestä tallennettuihin henkilötietoihin ja saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Tietopyynnöt ja tietojen täydennys tai poistamis -pyynnöt  Tampereen viiniklubi ry:n järjestelmistä tehdään sähköpostilla osoitteeseen palaute@tampereenviiniklubi.net tai puhelimitse numeroon 046-588 6946.

Suoramarkkinointi ja kolmannet osapuolet

Tampereen viiniklubi ry. käyttää suoramarkkinointi lupaa vain omiin sekä yhteistyökumppaneiden järjestämiin, jäsenilleen tarkoitettujen tilaisuuksien markkinointiin.

Tampereen viiniklubi ry. ei luovuta jäsentietojaan kolmansien osapuolien käyttöön.

Jokaisella tietojärjestelmiin rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja suoramarkkinointia varten.

Suoramainonnan ja suoramarkkinoinnin kieltopyyntö tehdään sähköpostilla osoitteeseen johtokunta@tampereenviiniklubi.net

UUTISKIRJEET

Viestintä- ja markkinointitarkoituksiin käytössämme on Horde-sähköpostijärjestelmä. Postitusjärjestelmästä lähetetään viestintää ja markkinointia jäseneksi ilmoittautuneille henkilöille ja yhteisöille. Järjestelmään tallennetaan nämä henkilötiedot:

  • etunimi
  • sukunimi
  • sähköpostiosoite